Guľatina

Export guľatiny

Vďaka viac ako 20-ročným skúsenostiam v oblasti drevárstva a lesníctva sa Zvoimpex špecializuje na export guľatiny, predovšetkým do krajín Ázie a Blízkeho východu. Do nášho portfólia patria dreviny smrek, borovica, buk a jedľa, ktoré odoberáme predovšetkým od slovenských a českých producentov dreva.

Celý proces od výberu guľatiny až po nakladanie kontajnerov je dôkladne kontrolovaný. Rozmery a kvalita sú vždy prispôsobované požiadavkám klienta, pričom pri kubíkovaní guľatiny sa postupuje podľa dohodnutých prepočítavacích štandardov (STN, ČŠN a pod.).

Základná špecifikácia drevnej hmoty

Smrek (Pices abies)

 • čerstvá kalamitná hmota alebo čerstvá hmota
 • kvalita A, B, C / mäkká hniloba a hĺbkové poškodenie hmyzom nepovolené
 • priemer min. 20 cm na tenkom čape, vrchný čap neobmedzený, merané v strede
 • rovnomerné zastúpenie hrúbkových stupňov
 • dĺžka:
  • rezná 11,8 m – fakturačná 11,6 m (min. 80%)
  • rezná 10,0 m – fakturačná 9,8 m (max. 20%)
  • nadmiera 10 cm z každej strany

Buk (Fagus sylvatica)

 • 3 kvalitatívne triedy podľa priemeru a podielu jadra
  • 30+ cm v strede, jadro do 30%
  • 40+ cm v strede, jadro do 30%
  • 40+ cm v strede, jadro neobmedzene, nepravé jadro povolené
 • dĺžka:
  • 5 m až 11,8 m merané v strede
  • nadmiera 15 cm z každej strany


Borovica (Pinus sylvestris)

 • čerstvá kalamitná hmota alebo čerstvá hmota
 • kvalita A, B, C / mäkká hniloba a hĺbkové poškodenie hmyzom nepovolené
 • priemer min. 20 cm na tenkom čape, vrchný čap neobmedzený, merané v strede
 • rovnomerné zastúpenie hrúbkových stupňov
 • dĺžka:
  • rezná 11,8 m – fakturačná 11,6 m (min. 80%)
  • rezná 10,0 m – fakturačná 9,8 m (max. 20%)
  • nadmiera 10 cm z každej strany

Jedľa (Abies alba)

 • čerstvá kalamitná hmota alebo čerstvá hmota
 • kvalita A, B, C / mäkká hniloba a hĺbkové poškodenie hmyzom nepovolené
 • priemer min. 20 cm na tenkom čape, vrchný čap neobmedzený, merané v strede
 • rovnomerné zastúpenie hrúbkových stupňov
 • dĺžka:
  • rezná 11,8 m – fakturačná 11,6 m (min. 80%)
  • rezná 10,0 m – fakturačná 9,8 m (max. 20%)
  • nadmiera 10 cm z každej strany

Kontaktujte nás