Zvoimpex je spoločnosť dedikovaná drevu s viac ako 25-ročnými skúsenosťami z drevárskeho priemyslu. Je súčasťou rodinného holdingu Invictum Holdings a v rámci drevárskej divízie zastrešuje taktiež spoločnosť Tilian v Českej republike a spoločnosť Millwood na Slovensku. Cieľom spoločností je kontinuálny rozvoj so zameraním na lesnícke a drevárske činnosti, ako je ťažba a pestovanie lesa, obchod a spracovateľská činnosť produktov s pridanou hodnotou.

Zvoimpex svoju sieť obchodných partnerstiev využíva na to, aby každý kus hodnotného dreva našiel ten správny účel a zužitkovanie. Je držiteľom certifikácie PEFC a FSC, čím garantuje, že lesy a z nich vyťažená drevná surovina, ako aj ostatné drevárske výrobky, ktoré dodáva, sú pestované a spracovávané udržateľným spôsobom a sú z overených zdrojov. Aktívne sa podieľa na rozvoji drevárskeho sektora prostredníctvom investícií do IT infraštruktúry a vývoja inovatívnych aplikácií.

Naše produkty